• Art. 90. hazard. - Tryb w...
  18.04.2024

Ustawa o grach hazardowych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2023.0.227 t.j. - Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Art. 90. gry hazardowe


Tryb wymierzania i uiszczania kary pieniężnej

1.
Karę pieniężną nakłada, w drodze decyzji:
1)
naczelnik urzędu celno-skarbowego, na którego obszarze urządzana jest gra hazardowa lub znajduje się niezarejestrowany automat – w przypadkach, o których mowa w art. 89 kary pieniężne ust. 1 pkt 1–4, 6 i 8 oraz ust. 3;
2)
naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy do prowadzenia czynności audytowych wyznaczony w przepisach wydanych na podstawie art. 100b czynności audytowe ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.) – w przypadkach, o których mowa w art. 89 kary pieniężne ust. 1 pkt 5 i 7.
1a.
Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w art. 89 kary pieniężne ust. 3, naczelnik urzędu celno-skarbowego bierze pod uwagę skalę prowadzonej działalności oraz czas trwania naruszenia.
1b.
Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w art. 89 kary pieniężne ust. 4:
1)
pkt 1 lit. c, pkt 2 i 8 naczelnik urzędu celno-skarbowego bierze pod uwagę sytuację finansową podmiotu podlegającego karze, skalę prowadzonej działalności oraz czas trwania naruszenia;
2)
pkt 4 i 6 naczelnik urzędu celno-skarbowego bierze pod uwagę liczbę użytkowników indywidualnych, którym przedsiębiorca telekomunikacyjny lub dostawca usług płatniczych pośrednio lub bezpośrednio świadczy swoje usługi, dostępne możliwości techniczne wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 15f Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą ust. 5 lub art. 15g zakaz udostępniania usług płatniczych przez dostawców usług płatniczych, oraz czas, w którym obowiązek ten nie był wykonywany;
3)
pkt 7 naczelnik urzędu celno-skarbowego bierze pod uwagę skalę prowadzonej działalności oraz czas trwania naruszenia.
2.
Karę pieniężną uiszcza się w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
Art. 90. Tryb wymierzania i uiszczania kary pieniężnej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 203
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...