• Art. 19. inf. przes. - Za...
  31.03.2023

Art. 19. infr. inf. przestrz.


Zakres zadań głównego Geodety Kraju

1.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wykonuje zadania, o których mowa w art. 18 koordynacja w zakresie tworzenia, utrzymywania i rozwijania infrastruktury, przy pomocy Głównego Geodety Kraju, który:
1)
opracowuje projekty planów udziału organów administracji w tworzeniu i funkcjonowaniu infrastruktury, dokonując z organami wiodącymi niezbędnych uzgodnień mających na celu zapewnienie kompletności tej infrastruktury pod względem tematycznym, obszarowym i zmienności w czasie, jak też zapobieganie zbędnemu pozyskiwaniu tych samych danych przez więcej niż jeden organ administracji;
2)
monitoruje, we współpracy z organami wiodącymi, przebieg prac w zakresie tworzenia i funkcjonowania infrastruktury oraz jej rozwoju;
3)
sporządza projekty informacji i sprawozdań, o których mowa w art. 18 koordynacja w zakresie tworzenia, utrzymywania i rozwijania infrastruktury ust. 2;
4)
organizuje przedsięwzięcia i prowadzi działania wspierające rozwój infrastruktury;
5)
współpracuje z Komisją Europejską w sprawach związanych z infrastrukturą;
6)
współpracuje z wojewodami i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ich działań dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury;
7)
określa, w ramach dwustronnych porozumień, zakres i warunki wymiany danych o obiektach położonych na granicach między Rzecząpospolitą Polską i państwami sąsiednimi oraz przylegających do tych granic, kierując się dążeniem do zapewnienia spójności danych w ramach europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej.
2.
Główny Geodeta Kraju odpowiada za kontakty z Komisją Europejską w sprawach określonych ustawą.
Art. 19. Zakres zadań głównego Geodety Kraju - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...