• Ustawa o infrastrukturze ...
  14.04.2024

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2021.0.214 t.j. - Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Rozdział 5. Wspólne korzystanie z danych przestrzennych

1.
Objęte infrastrukturą zbiory oraz usługi danych przestrzennych, prowadzone przez organ administracji, podlegają nieodpłatnemu udostępnianiu innym organom administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych.
2.
Przy udostępnianiu zbiorów organom administracji przepisy art. 15 udostępnianie danych z rejestru publicznego, ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne stosuje się odpowiednio.
Orzeczenia: 1
1.
Organ administracji udostępnia zbiory oraz usługi danych przestrzennych organom administracji z innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz instytucjom i organom Unii Europejskiej na potrzeby zadań publicznych, które mogą oddziaływać
na środowisko, z zachowaniem przepisów dotyczących rejestrów publicznych, do których odnoszą się te zbiory i usługi.
2.
Organ administracji udostępnia zbiory oraz usługi danych przestrzennych organom ustanowionym na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska i państwa członkowskie Unii Europejskiej, na zasadach wzajemności i równości, na potrzeby zadań, które mogą oddziaływać na środowisko, z zachowaniem przepisów dotyczących rejestrów publicznych zawierających te zbiory.
3.
Zbiory oraz usługi danych przestrzennych udostępniane instytucjom i organom Unii Europejskiej do celów sprawozdawczych w zakresie środowiska nie podlegają opłatom.
Orzeczenia: 1
Wspólne korzystanie ze zbiorów i usług danych przestrzennych oraz udostępnianie zbiorów i usług danych przestrzennych na zasadach określonych w art. 15 udostępnianie zbiorów i usług organom z innych państw członkowskich UE, podlega wyłączeniu w zakresie usług: wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekształcania
oraz usług umożliwiających uruchamianie usług danych przestrzennych, jeżeli mogłoby ono stanowić zagrożenie dla:
1)
realizacji wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych;
2)
bezpieczeństwa państwa;
3)
bezpieczeństwa publicznego;
4)
działalności wymiaru sprawiedliwości.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...