• Art. 25b. - Raport o sta...
  02.10.2023
Obserwuj akt

Art. 25b. insp. ochr. środ.


Raport o stanie środowiska w Polsce

Główny Inspektor Ochrony Środowiska opracowuje, nie rzadziej niż raz na 4 lata, raport o stanie środowiska w Polsce, uwzględniając w szczególności dane z państwowego monitoringu środowiska.
Art. 25b. Raport o stanie środowiska w Polsce - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...