• Art. 25c. - Informacje i...
  29.02.2024

Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska

Stan prawny aktualny na dzień: 29.02.2024

Dz.U.2023.0.824 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska

Obserwuj akt

Art. 25c. insp. ochr. środ.


Informacje i dane przekazywane Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska

1.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska sporządza i przekazuje Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska, co 4 lata, w terminie do dnia 1 lipca danego roku:
1)
informacje o lokalizacji prowadzenia badań monitoringowych, o których mowa w art. 23 państwowy monitoring środowiska ust. 18a, i wskaźniki używane do badania wpływu zanieczyszczenia powietrza na ekosystemy;
2)
dane uzyskane w wyniku badań monitoringowych, o których mowa w art. 23 państwowy monitoring środowiska ust. 18a.
2.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu do akceptacji informacje, wskaźniki oraz dane, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni przed upływem terminu ich przekazania Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska.
Art. 25c. Informacje i dane przekazywane Komisji Europejs... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...