• Art. 28g. - Krajowe labo...
  01.03.2024

Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska

Stan prawny aktualny na dzień: 01.03.2024

Dz.U.2023.0.824 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska

Obserwuj akt

Art. 28g. insp. ochr. środ.


Krajowe laboratoria referencyjne

1.
W Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska działają krajowe laboratorium referencyjne do spraw jakości powietrza atmosferycznego oraz krajowe laboratorium referencyjne do spraw jakości wód powierzchniowych.
2.
W Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska mogą być tworzone krajowe laboratoria referencyjne do spraw jakości pomiarów:
1)
hałasu;
2)
pól elektromagnetycznych;
3)
emisji zanieczyszczeń do wód i powietrza.
3.
Do zadań krajowego laboratorium referencyjnego do spraw jakości powietrza atmosferycznego należy zapewnienie nadzoru nad jakością badań powietrza atmosferycznego wykonywanych w ramach programów państwowego monitoringu środowiska poprzez:
1)
organizowanie i wykonywanie porównań międzylaboratoryjnych i badań biegłości;
2)
dokonywanie przeglądów systemów zapewnienia i kontroli jakości w instytucjach obsługujących sieci pomiarowe i poszczególne punkty pomiarowe co najmniej raz na pięć lat;
3)
koordynację właściwego stosowania metodyk referencyjnych i wykazywania równoważności metodyk niereferencyjnych;
4)
wdrażanie nowych metod badawczych;
5)
uczestniczenie, przynajmniej raz na trzy lata, w programach zapewnienia jakości badań organizowanych przez Komisję Europejską.
4.
Zapewnienie nadzoru, o którym mowa w ust. 3, w odniesieniu do badań wykonywanych przez centralne laboratorium badawcze polega również na:
1)
ujednolicaniu metod i procedur badawczych;
2)
szkoleniu pracowników centralnego laboratorium badawczego w zakresie nowych metod badawczych;
3)
koordynacji na terenie kraju udziału w programach zapewnienia jakości badań organizowanych przez Komisję Europejską;
4)
wspieraniu prac prowadzonych przez europejską sieć krajowych laboratoriów referencyjnych ustanowioną przez Komisję Europejską.
5.
Do zadań krajowego laboratorium referencyjnego do spraw jakości wód powierzchniowych należy zapewnienie nadzoru nad jakością badań i analiz w zakresie wód powierzchniowych wykonywanych przez centralne laboratorium badawcze oraz inne podmioty prowadzące badania monitoringowe, w szczególności przez:
1)
prowadzenie badań i oznaczeń próbek biologicznych, wody i osadów;
2)
tworzenie, weryfikację i aktualizację przewodników i wytycznych do wykonania badań biologicznych;
3)
udział w opracowaniu, testowanie oraz wsparcie we wdrażaniu i użytkowaniu systemów zarządzania laboratorium;
4)
organizowanie porównań międzylaboratoryjnych i badań biegłości;
5)
udział w międzynarodowych programach zapewnienia jakości;
6)
ujednolicanie metod i procedur badawczych;
7)
wdrażanie nowych metod badawczych;
8)
szkolenie pracowników centralnego laboratorium badawczego w zakresie nowych metod badawczych;
9)
współpracę z laboratoriami referencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej;
10)
gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących metod badawczych stosowanych przez laboratoria referencyjne państw członkowskich Unii Europejskiej.
Art. 28g. Krajowe laboratoria referencyjne - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...