• Art. 15e. - Kwarantanna ...
  25.06.2024
Obserwuj akt

Art. 15e. insp. weter.


Kwarantanna lub izolacja przesyłki zwierząt

1.
Jeżeli przepisy obowiązujące na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej albo przepisy państwa miejsca przeznaczenia przewidują poddanie przesyłki zwierząt kwarantannie lub izolacji, to kwarantanna lub izolacja odbywa się w:
1)
zatwierdzonej stacji kwarantanny znajdującej się:
a) w państwie pochodzenia przesyłki zwierząt,
b) na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
2)
gospodarstwie miejsca przeznaczenia przesyłki zwierząt.
2.
Jeżeli graniczny lekarz weterynarii nakaże, w drodze decyzji administracyjnej, kwarantannę lub izolację przesyłki zwierząt, to w zależności od stwierdzonego ryzyka odbywają się one w jednym z następujących miejsc w:
1)
punkcie kontroli granicznej lub w jego pobliżu;
2)
gospodarstwie miejsca przeznaczenia przesyłki zwierząt;
3)
stacji kwarantanny znajdującej się w pobliżu gospodarstwa miejsca przeznaczenia przesyłki zwierząt.
3.
Nadzór nad stacją kwarantanny sprawuje graniczny lekarz weterynarii, a jeżeli stacja kwarantanny znajduje się poza obszarem właściwości tego lekarza – właściwy powiatowy lekarz weterynarii.
Art. 15e. Kwarantanna lub izolacja przesyłki zwierząt - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...