• Art. 17. - Wydatki związ...
  29.02.2024
Obserwuj akt

Art. 17. insp. weter.


Wydatki związane z wykonywaniem czynności przez wyznaczonych do nich lekarzy weterynarii

Do wydatków związanych z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 16 wyznaczenie lekarzy weterynarii do wykonania niektórych czynności, ust. 1, zalicza się wydatki na:
1)
wynagrodzenia osób niebędących pracownikami Inspekcji;
2)
obsługę finansową;
3)
sprzęt i materiały związane z wykonywaniem tych czynności, w tym:
a) do prowadzenia dokumentacji oraz gromadzenia i przesyłania danych,
b) odczynniki do badań na włośnie,
c) odzież ochronną do badania przedubojowego i poubojowego zwierząt rzeźnych i mięsa;
4)
konserwację i naprawy sprzętu, o którym mowa w pkt 3;
5)
tusz i pieczęcie do znakowania mięsa;
6)
badania laboratoryjne niezbędne do wydania oceny mięsa;
7)
szkolenia lekarzy weterynarii oraz innych osób wykonujących te czynności;
8)
pokrycie kosztów dojazdów, o których mowa w art. 16 wyznaczenie lekarzy weterynarii do wykonania niektórych czynności ust. 3b, oraz zapewnienie środka transportu, o którym mowa w art. 16 wyznaczenie lekarzy weterynarii do wykonania niektórych czynności ust. 3c;
8a)
produkty lecznicze weterynaryjne i wyroby medyczne w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) użyte w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 16 wyznaczenie lekarzy weterynarii do wykonania niektórych czynności ust. 1;
9)
dojazdy pracowników Inspekcji w celu kontroli wykonywania powierzonych zadań.
Art. 17. Wydatki związane z wykonywaniem czynności przez ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...