• Art. 36. - Systemy wymia...
  19.07.2024
Obserwuj akt

Art. 36. insp. weter.


Systemy wymiany informacji

1.
Główny Lekarz Weterynarii:
1)
utworzy systemy wymiany informacji służące kontroli przemieszczania zwierząt i produktów w handlu, przewozie i przywozie oraz wywozie, a także zapewni udział organów Inspekcji w elektronicznym systemie wymiany informacji zgodnie z przepisami Unii Europejskiej;
2)
zapewni komputeryzację procedur kontroli urzędowych oraz innych czynności urzędowych wykonywanych w punkcie kontroli granicznej zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.
2.
Koszty związane z:
1)
administrowaniem i utrzymywaniem serwerów krajowych,
2)
korzystaniem z centralnego serwera Unii Europejskiej,
3)
przygotowywaniem i aktualizowaniem oprogramowania komputerowego oraz materiałów pomocniczych, związanych z korzystaniem z tego oprogramowania
- są pokrywane z budżetu państwa.
3.
Koszty związane z bieżącą eksploatacją systemów informatycznych są pokrywane z budżetów właściwych inspektoratów.
4.
Główny Lekarz Weterynarii, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw rolnictwa, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy, wykonywanie niektórych czynności związanych z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1.
Art. 36. Systemy wymiany informacji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...