• Art. 19. - Zadania zarzą...
  18.05.2024

Ustawa o izbach rolniczych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.05.2024

Dz.U.2022.0.183 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych

Obserwuj akt

Art. 19. izby rolnicze


Zadania zarządu

Do właściwości zarządu należą wszystkie sprawy izby niezastrzeżone ustawą lub statutem dla innych organów, a w szczególności:
1)
przygotowywanie projektów uchwał walnego zgromadzenia;
2)
opracowywanie projektów budżetu, wraz z planem finansowym;
3)
przedstawianie walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia rocznych sprawozdań z działalności statutowej i finansowej;
4)
podejmowanie uchwał w sprawach zaciągania kredytów i innych zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez walne zgromadzenie;
5)
ustalanie zasad wynagradzania pracowników biura izby oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia dyrektora biura;
6)
(uchylony)
7)
podejmowanie czynności związanych z działalnością izby, o której mowa w art. 7 działalność gospodarcza izby, przeznaczenie dochodów izby z udziałów lub akcji w spółkach ust. 1 pkt 2.
Art. 19. Zadania zarządu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...