• Art. 34. - Wygaśnięcie m...
  01.04.2023
Obserwuj akt

Art. 34. izby rolnicze


Wygaśnięcie mandatu członka walnego zgromadzenia

1.
Wygaśnięcie mandatu członka walnego zgromadzenia następuje wskutek:
1)
utraty prawa wybieralności;
2)
zrzeczenia się mandatu;
3)
prawomocnego wyroku sądu orzeczonego za przestępstwo umyślne;
4)
śmierci.
2.
Wygaśnięcie mandatu stwierdza walne zgromadzenie.
3.
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady powiatowej izby rada powiatowa izby, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu, podejmuje na następnym posiedzeniu uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów w tym samym okręgu, a nie utracił biernego prawa wyborczego. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwóch lub więcej kandydatów o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez radę powiatową.
Art. 34. Wygaśnięcie mandatu członka walnego zgromadzenia - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...