• Art. 43. - źródła dochod...
  19.06.2024

Ustawa o izbach rolniczych

Stan prawny aktualny na dzień: 19.06.2024

Dz.U.2022.0.183 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych

Obserwuj akt

Art. 43. izby rolnicze


źródła dochodów Krajowej Rady

1.
Dochody Krajowej Rady pochodzą:
1)
ze składek opłacanych przez izby;
2)
z darowizn, spadków i zapisów;
3)
z opłat z tytułu usług świadczonych przez Krajową Radę;
4)
z wpływów z oprocentowania rachunków bankowych oraz lokat;
5)
z innych źródeł.
2.
Składki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są pokrywane z odpisów od dochodów izb, określonych w art. 35 źródła dochodów izb ust. 1. Wysokość, sposób i terminy opłacania składek przez izby określa Krajowa Rada w drodze uchwały.
3.
Zarząd izby przekazuje Krajowej Radzie kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji dochodów izb, o których mowa w art. 35 źródła dochodów izb ust. 1, do 15 dnia miesiąca następującego po upływie danego kwartału.
4.
Jeżeli należności z tytułu składek na rzecz Krajowej Rady nie zostaną przekazane przez izbę w terminie, Krajowej Radzie przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.
5.
W przypadku niedotrzymania przez izbę terminu wpłaty należności z tytułu składek na rzecz Krajowej Rady, przysługuje jej prawo dochodzenia należnego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
Art. 43. źródła dochodów Krajowej Rady - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...