• Art. 52. - Utworzenie iz...
  18.04.2024

Ustawa o izbach rolniczych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2022.0.183 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych

Obserwuj akt

Art. 52. izby rolnicze


Utworzenie izby, ponowne wybory

1.
Utworzenie izby następuje, jeżeli w pierwszych wyborach zarządzonych zgodnie z art. 50 pierwsze wybory walnych zgromadzeń izb ust. 1 wzięło udział co najmniej 20% uprawnionych do głosowania.
2.
W przypadku gdy w wyniku pierwszych wyborów nie utworzono izby, ponowne wybory mogą odbyć się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty pierwszych wyborów i na wniosek co najmniej 5% uprawnionych do głosowania, złożony właściwemu wojewodzie.
3.
Wojewoda po sprawdzeniu w ciągu 21 dni prawidłowości złożonego wniosku, o którym mowa w ust. 2, występuje niezwłocznie do Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o zarządzenie ponownych wyborów.
4.
Ponowne wybory przeprowadza się w trybie i na zasadach określonych w art. 50 pierwsze wybory walnych zgromadzeń izb.
5.
Do ponownych wyborów nie stosuje się przepisu ust. 1.
Art. 52. Utworzenie izby, ponowne wybory - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...