• Art. 8. - Statut izby
  22.05.2024

Ustawa o izbach rolniczych

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Dz.U.2022.0.183 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych

Obserwuj akt

Art. 8. izby rolnicze


Statut izby

1.
Izby działają na podstawie ustawy i statutu.
2.
Statut izby określa w szczególności:
1)
nazwę i siedzibę izby;
2)
teren działania;
3)
prawa i obowiązki członków izby;
4)
zadania izby oraz sposoby ich realizacji;
5)
strukturę organizacyjną;
6)
tryb wyboru i odwoływania komisji rewizyjnej i zarządu izby;
7)
zasady reprezentowania izby na zewnątrz;
8)
zasady zawierania porozumień regionalnych;
9)
zasady powoływania i pracy komisji problemowych;
10)
zasady gospodarki finansowej, w tym sposób dysponowania majątkiem oraz zaciągania zobowiązań majątkowych;
11)
szczegółowe zasady działania rad powiatowych izby.
Art. 8. Statut izby - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...