• Art. 1. - Zakres regulac...
  25.06.2024

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny aktualny na dzień: 25.06.2024

Dz.U.2023.0.622 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Art. 1. kierujący poj.


Zakres regulacji ustawy

1.
Ustawa określa:
1)
osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach położonych w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;
2)
wymagania w stosunku do osób, o których mowa w pkt 1;
3)
zasady uzyskiwania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami oraz zatrzymywania dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami;
4)
zasady prowadzenia działalności w zakresie uzyskiwania uprawnień i badań psychologicznych, związanych z kierowaniem pojazdami;
5)
zasady wykonywania badań lekarskich i psychologicznych kierowców, instruktorów i egzaminatorów oraz kandydatów na kierowców, instruktorów i egzaminatorów;
6)
zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy.
2.
Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 10 właściwość organów i tryb wydawania prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy i pozwolenia wojskowego ust. 3, art. 18 utrata prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem ust. 3, art. 58 wymogi wobec egzaminatora, ewidencja egzaminatorów ust. 2, art. 67 uprawnienia nadzorcze marszałka województwa w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych ust. 1, art. 69 kontrola wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego ust. 1, art. 70 zawieszenie przeprowadzania egzaminów państwowych ust. 1, art. 71 skreślenie z ewidencji egzaminatorów ust. 1 i 2, art. 72 unieważnienie egzaminu państwowego ust. 1 i 2, art. 77 ewidencja uprawnionych lekarzy ust. 2, art. 80 nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich ust. 1-5, art. 85 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej ust. 3 i 8, art. 86 wymogi wobec podmiotów innych niż przedsiębiorcy, uprawnionych do prowadzenia pracowni psychologicznej, ewidencja podmiotów ust. 4, 5 i 7, art. 87 wymogi wobec psychologa uprawnionego do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 3, art. 88 nadzór nad przeprowadzaniem badań psychologicznych, uprawnienia marszałka województwa ust. 1, 4, 6, 7 i 9, art. 96 nadzór nad kierowcą i osobą posiadająca zezwolenie na kierowanie tramwajem ust. 3, art. 97 wymiana prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie UE na polskie krajowe prawo jazdy ust. 2, art. 99 skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, badanie lekarskie, badanie psychologiczne lub kurs reedukacyjny ust. 5 i art. 103 cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami ust. 6, stanowią zadania z zakresu administracji rządowej.
Art. 1. Zakres regulacji ustawy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...