• Art. 101. - Obowiązki os...
  22.06.2024

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny aktualny na dzień: 22.06.2024

Dz.U.2023.0.622 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Art. 101. kierujący poj.


Obowiązki osoby skierowanej na kurs reedukacyjny

1.
Osoba obowiązana do ukończenia kursu reedukacyjnego, o którym mowa w art. 98a obowiązki kierującego pojazdami w stanie nietrzeźwości ust. 1 pkt 2 lub ust. 3, jest obowiązana do:
1)
przedstawienia staroście zaświadczenia o jego ukończeniu w terminie miesiąca od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 98a obowiązki kierującego pojazdami w stanie nietrzeźwości ust. 4.
2)
(uchylony)
2.
Osoba skierowana na badanie, o którym mowa w art. 99 skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, badanie lekarskie, badanie psychologiczne lub kurs reedukacyjny ust. 1 pkt 2, lub obowiązana do odbycia badań, o których mowa w art. 98a obowiązki kierującego pojazdami w stanie nietrzeźwości ust. 1 pkt 1 lub ust. 2, jest obowiązana do:
1)
dostarczenia staroście odpowiedniego orzeczenia lekarskiego lub orzeczenia psychologicznego w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w art. 99 skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, badanie lekarskie, badanie psychologiczne lub kurs reedukacyjny ust. 1, lub doręczenia informacji, o której mowa w art. 98a obowiązki kierującego pojazdami w stanie nietrzeźwości ust. 4.
2)
(uchylony)
3.
Osoba obowiązana do poddania się badaniom, o których mowa w art. 98a obowiązki kierującego pojazdami w stanie nietrzeźwości ust. 1 pkt 1 lub ust. 2, lub do ukończenia kursu reedukacyjnego, o którym mowa w art. 98a obowiązki kierującego pojazdami w stanie nietrzeźwości ust. 1 pkt 2 lub ust. 3, w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami lub nieposiadająca uprawnień do kierowania pojazdami, składając wniosek o wydanie lub przywrócenie uprawnień, jest obowiązana do dostarczenia staroście:
1)
odpowiedniego orzeczenia lekarskiego, orzeczenia psychologicznego lub zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego.
2)
(uchylony)
4.
Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w art. 10 właściwość organów i tryb wydawania prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy i pozwolenia wojskowego ust. 3, z tym że dokumenty są dostarczane marszałkowi województwa mazowieckiego.
Art. 101. Obowiązki osoby skierowanej na kurs reedukacyjny - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...