• Art. 138b. - Przekazanie...
  28.05.2024

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2023.0.622 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Art. 138b. kierujący poj.


Przekazanie danych do centralnej ewidencji kierowców

1.
Organy właściwe prowadzące ewidencje, o których mowa odpowiednio w art. 33 wymogi wobec instruktora nauki jazdy ust. 2, art. 38 wykładowcy szkoleń dla ubiegających się o uprawnienia do kierowania, ewidencja wykładowców ust. 2, art. 58 wymogi wobec egzaminatora, ewidencja egzaminatorów ust. 2, art. 77 ewidencja uprawnionych lekarzy ust. 2, art. 87 wymogi wobec psychologa uprawnionego do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 3 i art. 117 instruktor techniki jazdy ust. 3, przekazują do centralnej ewidencji kierowców dane zgromadzone do dnia określonego w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, o którym mowa w art. 138a przepis przejściowy ust. 2 odpowiednio w zakresie art. 33 wymogi wobec instruktora nauki jazdy ust. 3 i 3a, art. 38 wykładowcy szkoleń dla ubiegających się o uprawnienia do kierowania, ewidencja wykładowców ust. 3 i 3a, art. 58 wymogi wobec egzaminatora, ewidencja egzaminatorów ust. 3, art. 77 ewidencja uprawnionych lekarzy ust. 3, art. 87 wymogi wobec psychologa uprawnionego do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 4 i art. 117 instruktor techniki jazdy ust. 6, w tym w zakresie danych o wpisach i skreśleniach.
1a.
Organy właściwe prowadzące ewidencje, o których mowa odpowiednio w art. 30 ewidencja podmiotów prowadzących szkolenia dla ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami ust. 1, art. 86 wymogi wobec podmiotów innych niż przedsiębiorcy, uprawnionych do prowadzenia pracowni psychologicznej, ewidencja podmiotów ust. 4 i art. 116 prowadzenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy przez podmioty inne niż przedsiębiorcy ust. 4, i rejestry działalności regulowanej, o których mowa odpowiednio w art. 28 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców ust. 1, art. 85 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej ust. 1 i art. 114 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy ust. 1, przekazują do centralnej ewidencji kierowców dane zgromadzone do dnia określonego w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, o którym mowa w art. 138a przepis przejściowy ust. 2 odpowiednio w zakresie art. 28 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców ust. 7, art. 30 ewidencja podmiotów prowadzących szkolenia dla ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami ust. 2 i 3, art. 85 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej ust. 7, art. 86 wymogi wobec podmiotów innych niż przedsiębiorcy, uprawnionych do prowadzenia pracowni psychologicznej, ewidencja podmiotów ust. 4, art. 115 rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy ust. 5 i art. 116 prowadzenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy przez podmioty inne niż przedsiębiorcy ust. 4, w tym w zakresie danych o wpisach i skreśleniach.
1b.
Organ prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 39g działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym przekazuje do centralnej ewidencji kierowców dane zgromadzone do dnia określonego w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, o którym mowa w art. 138a przepis przejściowy ust. 2, w zakresie art. 39g działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w tym dane o wpisach i skreśleniach.
2.
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i terminy przekazania danych, o których mowa w ust. 1 i 1a, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności i poprawności przekazanych informacji i ciągłości dostępu.
Art. 138b. Przekazanie danych do centralnej ewidencji kie... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...