• Art. 139. - Wejście usta...
  21.06.2024

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny aktualny na dzień: 21.06.2024

Dz.U.2023.0.622 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Art. 139. kierujący poj.


Wejście ustawy w życie

Ustawa wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r., z wyjątkiem:
1)
art. 125 zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym pkt 9, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2)
art. 110 wymogi wobec kierujących pojazdem przewożącym wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, który wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2014 r.;
2a)
art. 99 skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, badanie lekarskie, badanie psychologiczne lub kurs reedukacyjny ust. 1 pkt 5 i, w ramach kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, art. 100 kurs reedukacyjny, art. 101 obowiązki osoby skierowanej na kurs reedukacyjny oraz art. 102 zatrzymanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem ust. 1 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2015 r.;
3)
art. 13 okresy ważności prawa jazdy i wymagania i ograniczenia w prawie jazdy ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 43 nadzór nad szkoleniami i kursami ust. 2 pkt 4, art. 44 kontrola ośrodka szkolenia kierowców ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 pkt 2, art. 67 uprawnienia nadzorcze marszałka województwa w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych ust. 2 pkt 2, art. 82 badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu ust. 1 pkt 4 lit. c, art 91–95, art. 98 punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego, art. 99 skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, badanie lekarskie, badanie psychologiczne lub kurs reedukacyjny ust. 1 pkt 3 lit. c i pkt 4, ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 3, art. 100 kurs reedukacyjny, art. 101 obowiązki osoby skierowanej na kurs reedukacyjny, art. 102 zatrzymanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem ust. 1 pkt 2, art. 103 cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, art. 105 rozporządzenie w sprawie punktowania i kursu reedukacyjnego ust. 1 i 2, art. 112 szkolenie doskonalące technikę jazdy pojazdem silnikowym ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 124 wymiana praw jazdy ust. 7, art. 125 zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym pkt 10 lit. g w zakresie art. 114 uchylony ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, pkt 13 oraz pkt 16 w zakresie art. 140 uchylony ust. 1 pkt 3, 3a i pkt 4 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, oraz art. 136 przepis przejściowy ust. 1–3, które wchodzą w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 10.02.2011 r. - Dz.U. z 2011 r. poz. 151]
Art. 139. Wejście ustawy w życie - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 16 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...