• Art. 16. - Warunki wydan...
  18.06.2024

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny aktualny na dzień: 18.06.2024

Dz.U.2023.0.622 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Art. 16. kierujący poj.


Warunki wydania pozwolenia na kierowanie tramwajem

1.
Pozwolenie na kierowanie tramwajem jest wydawane, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą przez starostę. Do wydawania pozwolenia na kierowanie tramwajem stosuje się przepisy art. 12 negatywne przesłanki wydania prawa jazdy ust. 1 i odpowiednio art. 13 okresy ważności prawa jazdy i wymagania i ograniczenia w prawie jazdy ust. 4 i 5.
2.
Pozwolenie na kierowanie tramwajem jest wydawane osobie, która:
1)
osiągnęła wiek wymagany do kierowania tramwajem;
2)
uzyskała orzeczenie:
a) lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
b) psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
3)
odbyła wymagane szkolenie;
4)
zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania pozwolenia;
5)
uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że:
a) nie został orzeczony w stosunku do niej, prawomocnym wyrokiem sądu, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych,
b) nie ma zatrzymanego prawa jazdy ani pozwolenia na kierowanie tramwajem,
c) nie ma cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami.
3.
Pozwolenie na kierowanie tramwajem jest wydawane na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o których mowa w ust. 2 pkt 2.
4.
Okres ważności pozwolenia na kierowanie tramwajem jest przedłużany przez starostę po przedłożeniu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem wydanych na podstawie badań, o których mowa w art. 75 badania lekarskie w dla ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami ust. 1 pkt 2 oraz art. 82 badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu ust. 1 pkt 2.
5.
Okres ważności pozwolenia na kierowanie tramwajem jest przedłużany, za opłatą, o której mowa w ust. 1, w formie wymiany tego dokumentu. Do wymiany pozwolenia na kierowanie tramwajem stosuje się przepisy ust. 1-3.
6.
Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód powiatu.
Art. 16. Warunki wydania pozwolenia na kierowanie tramwajem - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...