• Art. 42. - Rozporządzeni...
  23.05.2024

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny aktualny na dzień: 23.05.2024

Dz.U.2023.0.622 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Art. 42. kierujący poj.


Rozporządzenie w sprawie zajęć i egzaminu ubiegających się o kartę rowerową

1.
Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wymagania oraz sposób organizacji zajęć dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej, ubiegających się o wydanie karty rowerowej;
2)
tryb i warunki przeprowadzania egzaminu w zakresie karty rowerowej;
3)
kwalifikacje osób prowadzących zajęcia dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej;
4)
wzór karty rowerowej.
2.
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:
1)
konieczność przygotowania osób uzyskujących kartę rowerową do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym;
2)
potrzebę ujednolicenia wzorów dokumentów;
3)
specyfikę ruchu pojazdów jednośladowych, w tym istniejące zagrożenia ze strony innych uczestników ruchu;
4)
konieczność zapewnienia odpowiednich kwalifikacji osób prowadzących zajęcia.
Art. 42. Rozporządzenie w sprawie zajęć i egzaminu ubiega... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...