• Art. 57d. - Rozporządzen...
  21.06.2024

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny aktualny na dzień: 21.06.2024

Dz.U.2023.0.622 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Art. 57d. kierujący poj.


Rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych

1.
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółową organizację i tryb działania komisji, o której mowa w art. 57a komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych ust. 1;
2)
szczegółowy sposób, tryb i terminy przeprowadzania weryfikacji pytań egzaminacyjnych przez komisję, o której mowa w art. 57a komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych ust. 1, oraz wzory dokumentów z tym związane;
3)
wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w art. 57a komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych ust. 1.
2.
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:
1)
zakres niezbędnych kwalifikacji członków komisji, o której mowa w art. 57a komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych ust. 1, oraz potrzebę zapewnienia sprawnego i efektywnego przebiegu procesu opracowywania i weryfikacji pytań;
2)
potrzebę zapewnienia właściwego poziomu merytorycznego pytań egzaminacyjnych;
3)
koszty związane z organizacją i funkcjonowaniem komisji, o której mowa w art. 57a komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych ust. 1.
Art. 57d. Rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...