• Art. 67. - Uprawnienia n...
  28.05.2023

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2023

Dz.U.2023.0.622 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Art. 67. kierujący poj.


Uprawnienia nadzorcze marszałka województwa w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych

1.
Marszałek województwa sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych, o których mowa w art. 51 cel i zakres egzaminu państwowego, w ramach którego:
1)
rozpatruje skargi dotyczące egzaminu;
2)
kontroluje działalność wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w zakresie przeprowadzania egzaminów;
3)
wydaje zalecenia pokontrolne;
4)
unieważnia egzamin;
5)
zawiesza przeprowadzanie przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego egzaminów;
6)
skreśla egzaminatora z ewidencji egzaminatorów;
7)
występuje do zarządu województwa z wnioskiem o odwołanie dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego z zajmowanego stanowiska;
8)
prowadzi analizę:
a) kwartalną w zakresie średniej zdawalności osób egzaminowanych w danym ośrodku,
b) bieżącą w zakresie skarg złożonych na ośrodek;
9)
przerywa egzamin prowadzony niezgodnie z przepisami;
10)
kieruje na egzamin egzaminatora skreślonego z ewidencji egzaminatorów.
1a.
W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, marszałek województwa kontroluje sposób przeprowadzania testów kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 39b ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
2.
Przy sprawowaniu nadzoru z marszałkiem województwa współpracują:
1)
Policja - w zakresie kontroli przeprowadzania praktycznej części egzaminu;
2)
administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji - w zakresie przekazywania informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnionych przez kierowców, którzy zdali egzamin w danym wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.
Art. 67. Uprawnienia nadzorcze marszałka województwa w za... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 5
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...