• Art. 81. - Rozporządzeni...
  21.05.2024

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2024

Dz.U.2023.0.622 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Art. 81. kierujący poj.


Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich

1.
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego;
2)
zakres:
a) badań lekarskich,
b) konsultacji u lekarzy specjalistów,
c) pomocniczych badań diagnostycznych;
3)
jednostki uprawnione do przeprowadzania badań, o których mowa w art. 75 badania lekarskie w dla ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami ust. 1 pkt 7 i 8 oraz w art. 79 orzeczenie lekarskie, wniosek o ponowne badanie ust. 4 i 5;
4)
wzory stosowanych dokumentów oraz wzór pieczątki uprawnionego lekarza;
5)
dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w art. 77 ewidencja uprawnionych lekarzy ust. 1 pkt 3 lit. b;
6)
podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleń lekarzy w zakresie badań kierowców oraz ramowy program ich szkolenia;
7)
wysokość opłaty:
a) (uchylona)
b) za wpis do ewidencji, o którym mowa w art. 77 ewidencja uprawnionych lekarzy ust. 2 pkt 1, przy czym nie może ona przekroczyć 50 zł.
2.
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:
1)
zróżnicowane wymagania zdrowotne, kryteria oceny stanu zdrowia osoby poddanej badaniu oraz przyczyny przeprowadzania badania lekarskiego;
2)
przepisy Unii Europejskiej odnoszące się do badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
3)
konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego jednostek uprawnionych do przeprowadzania ponownego badania lekarskiego i podmiotów uprawnionych do przeprowadzania szkolenia lekarzy;
4)
potrzebę ujednolicenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4;
5)
konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu kwalifikacji uprawnionego lekarza i posiadania przez niego dodatkowej wiedzy.
6)
(uchylony)
Art. 81. Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań l... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 4
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...