• Art. 37. kom. prywat. - N...
  01.03.2024

Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (poprzedni tytuł: ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych)

Stan prawny aktualny na dzień: 01.03.2024

Dz.U.2023.0.343 t.j. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (poprzedni tytuł: ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych)

Art. 37. kom. prywat.


Nieodpłatne nabycie akcji przez rolników i rybaków

1.
Rolnikom lub rybakom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru. Przepisy art. 36 nieodpłatne nabywanie akcji przez pracowników ust. 2 lub ust. 3 oraz ust. 4a stosuje się odpowiednio.
1a.
Liczba akcji przypadająca na jednego rolnika lub rybaka nie może przekroczyć najwyższej liczby akcji przypadającej na jednego uprawnionego pracownika.
1b.
Akcje na rzecz uprawnionych rolników lub rybaków w imieniu Skarbu Państwa zbywa minister właściwy do spraw aktywów państwowych.
2.
(uchylony)
3.
Każdemu rolnikowi i rybakowi przysługuje prawo nabycia akcji w równej liczbie.
4.
Rolnicy i rybacy mają prawo do nabycia akcji nie więcej niż w dwóch spółkach.
5.
Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (obecnie: minister właściwy do spraw rolnictwa, do spraw rozwoju wsi i do spraw rybołówstwa) określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków okoliczności, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 6, oraz szczegółowy tryb nabywania przez nich akcji.
6.
(uchylony)
Art. 37. Nieodpłatne nabycie akcji przez rolników i rybaków - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...