• Art. 11c. kontr. skarb. -...
  19.04.2024
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony dnia: 2017-03-01

Art. 11c. kontr. skarb.


Zażalenie na czynności inspektorów lub pracowników

1.
Na sposób prowadzenia czynności, o których mowa w art. 11a uprawnienia inspektorów i pracowników, ust. 1 pkt 1 i 3, przysługuje zażalenie do właściwego miejscowo prokuratora rejonowego.
2.
Z czynności wymienionych w art. 11a uprawnienia inspektorów i pracowników, ust. 1 pkt 2–4 sporządza się protokół, a z czynności wymienionej w art. 11a uprawnienia inspektorów i pracowników, ust. 1 pkt 1 – notatkę służbową.
3.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określa, w drodze rozporządzenia:
1)
warunki, sposób i szczegółowy tryb wykonywania czynności, o których mowa w art. 11a uprawnienia inspektorów i pracowników, ust. 1 pkt 1–3 i ust. 2,
2)
sposób i tryb współpracy z Policją w zakresie wykonywanych czynności,
3)
wzory dokumentów stosowanych w sprawach zatrzymania osoby i kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdu mechanicznego
– biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia sprawności i skuteczności wykonywanych czynności oraz zasady zatrzymywania pojazdów obowiązujące w Policji.
Art. 11c. Zażalenie na czynności inspektorów lub pracowników - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...