• Art. 14a. kontr. skarb. -...
  15.04.2024
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony dnia: 2017-03-01

Art. 14a. kontr. skarb.


Oświadczenie o stanie majątkowym

1.
Na żądanie organu kontroli skarbowej podmiot uprawniony, na podstawie odrębnych przepisów, do odebrania oświadczenia o stanie majątkowym jest obowiązany przekazać temu organowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię tego oświadczenia – w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.
2.
W postępowaniu w zakresie, o którym mowa w art. 2 zakres kontroli skarbowej ust. 1 pkt 14, nie stosuje się art. 13 organy podatkowe ust. 9, art. 13b , art. 27 uchylony ust. 1 pkt 7 oraz art. 284 wszczęcie kontroli podatkowej § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
3.
W postępowaniu w zakresie, o którym mowa w art. 2 zakres kontroli skarbowej ust. 1 pkt 14, stosuje się odpowiednio art. 285a miejsce przeprowadzania czynności kontrolnych, z zastrzeżeniem ust. 4, oraz art. 288 oględziny w toku kontroli ustawy – Ordynacja podatkowa, również w zakresie kontroli oświadczeń osób nieprowadzących działalności gospodarczej.
4.
Kontrolę oświadczeń o stanie majątkowym przeprowadza się przede wszystkim w siedzibie jednostki organizacyjnej kontroli skarbowej.
Art. 14a. Oświadczenie o stanie majątkowym - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...