• Art. 33b. kontr. skarb. -...
  19.04.2024
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony dnia: 2017-03-01

Art. 33b. kontr. skarb.


Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia oraz przestępstwa i wykroczenia skarbowe

1.
W toku postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia oraz o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe prowadzonego przez inspektora jako finansowy organ postępowania przygotowawczego lub w toku postępowania kontrolnego prowadzonego przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej albo Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej dostęp do informacji uzyskanych w trybie, o którym mowa w art. 33 obowiązek przekazywania informacji przez banki lub art. 33a wezwania do przekazania informacji w związku z postępowaniem kontrolnym, przysługuje wyłącznie inspektorowi prowadzącemu postępowanie lub czynności kontrolne, pracownikowi dokonującemu czynności kontrolnych i ich przełożonemu oraz właściwym organom kontroli skarbowej.
2.
Informacje uzyskane w trybie, o którym mowa w art. 33 obowiązek przekazywania informacji przez banki lub art. 33a wezwania do przekazania informacji w związku z postępowaniem kontrolnym, należy przechowywać w pomieszczeniu zabezpieczonym zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
3.
Po zakończeniu postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe lub postępowania kontrolnego informacje uzyskane w trybie, o którym mowa w art. 33 obowiązek przekazywania informacji przez banki lub art. 33a wezwania do przekazania informacji w związku z postępowaniem kontrolnym, są wyłączane z akt sprawy i przechowywane zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych; Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej albo dyrektor urzędu kontroli skarbowej dokonuje w aktach sprawy adnotacji o wyłączeniu informacji.
4.
Ponowne włączenie do akt sprawy informacji uzyskanych w trybie, o którym mowa w art. 33 obowiązek przekazywania informacji przez banki lub art. 33a wezwania do przekazania informacji w związku z postępowaniem kontrolnym, następuje wyłącznie w przypadkach określonych w art. 24 zakończenie postępowania kontrolnego ust. 3 i art. 34a udostępnianie akt.
Art. 33b. Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroc... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...