• Art. 34b. kontr. skarb. -...
  15.04.2024
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony dnia: 2017-03-01

Art. 34b. kontr. skarb.


Informacje udostępniane przez organy kontroli

1.
Organy kontroli skarbowej udostępniają informacje wynikające z akt kontroli, z wyłączeniem informacji określonych w art. 33 obowiązek przekazywania informacji przez banki, organom podatkowym, innym organom kontroli skarbowej i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
2.
Organy kontroli skarbowej są obowiązane udostępniać informacje wynikające z akt kontroli skarbowych lub inne informacje podatkowe - w zakresie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
3.
Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępniane są również:
1)
organom celnym;
2)
rejonowym (obecnie powiatowym) urzędom pracy;
3)
jednostkom organizacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
4)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Policji, Straży Granicznej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Żandarmerii Wojskowej;
4a)
Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań ustawowych;
4b)
służbom statystyki publicznej w zakresie wynikającym z programu badań statystycznych statystyki publicznej;
4c)
akredytowanym agencjom płatniczym realizującym zadania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;
4d)
organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej w celu realizacji jej zadań ustawowych;
5)
innym organom – w przypadkach i na zasadach określonych w art. 27 elementy wyniku kontroli ust. 2 i 5.
4.
Dokumenty zawierające informacje przekazywane zgodnie z przepisami ust. 2 i 3 oznacza się klauzulą „Tajemnica skarbowa”.
Art. 34b. Informacje udostępniane przez organy kontroli - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...