• Art. 4. kontr. skarb. - P...
  15.04.2024
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony dnia: 2017-03-01

Art. 4. kontr. skarb.


Podmioty podlegające kontroli skarbowej

1.
Kontroli skarbowej podlegają:
1)
zobowiązani do świadczeń pieniężnych na rzecz Skarbu Państwa lub państwowych funduszy celowych;
2)
wydatkujący, przekazujący i otrzymujący środki, o których mowa w art. 2 zakres kontroli skarbowej, ust. 1 pkt 4;
3)
zobowiązani do wywiązywania się z warunków, o których mowa w art. 2 zakres kontroli skarbowej, ust. 1 pkt 5;
4)
władający i zarządzający mieniem państwowym;
5)
spółki z udziałem Skarbu Państwa, podmioty wykorzystujące mienie przekazane przez Skarb Państwa oraz sprywatyzowane mienie Skarbu Państwa;
6)
beneficjenci poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa oraz podmioty, za które Skarb Państwa poręczył lub gwarantował;
7)
osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w tym w urzędzie obsługującym tego ministra, zobowiązane do składania oświadczeń o stanie majątkowym;
8)
(uchylony);
9)
podmiot przekazujący środki własne do budżetu Unii Europejskiej.
2.
Kontroli skarbowej podlegają także płatnicy i inkasenci podatków i innych należności, o których mowa w art. 2 zakres kontroli skarbowej, ust. 1 pkt 1.
Art. 4. Podmioty podlegające kontroli skarbowej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...