• Art. 103. koszt. sąd. - Z...
  02.10.2023

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2023.0.1144 t.j. - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Art. 103. koszt. sąd.


Zwolnienie od kosztów sądowych osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej

1.
Sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie.
2.
Spółka handlowa powinna wykazać także, że jej wspólnicy albo akcjonariusze nie mają dostatecznych środków na zwiększenie majątku spółki lub udzielenie spółce pożyczki.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do spółki handlowej, której jedynym wspólnikiem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa.
Art. 103. Zwolnienie od kosztów sądowych osoby prawnej lu... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 35 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...