• Art. 25a. - Opłata od pi...
  02.10.2023

Art. 25a. koszt. sąd.


Opłata od pisma o rozszerzenie powództwa lub zmianie wartości przedmiotu sporu

Opłatę od pisma zawierającego oświadczenie o rozszerzeniu powództwa lub jego zmianie w sposób powodujący wzrost wartości przedmiotu sporu pobiera się w wysokości różnicy między opłatą należną od powództwa rozszerzonego lub zmienionego a opłatą należną sprzed rozszerzenia lub zmiany powództwa, nie niższej jednak niż 30 złotych.
Art. 25a. Opłata od pisma o rozszerzenie powództwa lub zm... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...