• Art. 5. koszt. sąd. - Kat...
  02.10.2023

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2023.0.1144 t.j. - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Art. 5. koszt. sąd.


Katalog wydatków

1.
Wydatki obejmują w szczególności:
1)
koszty podróży strony zwolnionej od kosztów sądowych związane z nakazanym przez sąd jej osobistym stawiennictwem;
2)
zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów świadków;
3)
wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie;
3a)
zryczałtowane koszty przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów;
4)
wynagrodzenie należne innym osobom lub instytucjom oraz zwrot poniesionych przez nie kosztów;
5)
koszty przeprowadzenia innych dowodów;
6)
koszty przewozu zwierząt i rzeczy, utrzymywania ich lub przechowywania;
7)
koszty ogłoszeń;
8)
koszty osadzenia i pobytu w areszcie;
9)
ryczałty należne kuratorom sądowym za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawach: o unieważnienie małżeństwa, o rozwód oraz separację, a także za uczestniczenie przy ustalonych przez sąd kontaktach rodziców z dziećmi;
10)
koszty wystawienia zaświadczenia przez lekarza sądowego;
11)
koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.
2.
Wydatki związane z doręczaniem pism sądowych nie obciążają stron, z wyjątkiem kosztów doręczenia za pośrednictwem komornika oraz dodatkowych kosztów doręczenia za granicą, w tym kosztów tłumaczenia.
3.
Wydatki związane ze zwrotem opłat nie obciążają stron.
Art. 5. Katalog wydatków - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...