• Art. 76a. - Opłata od wn...
  02.10.2023

Art. 76a. koszt. sąd.


Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości lub o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli albo skargi na czynności syndyka

Opłatę podstawową pobiera się od:
1)
wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2)
wniosku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli;
3)
skargi na czynności syndyka;
4)
skargi na odmowę dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego przez nadzorcę układu.
Art. 76a. Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości lub o... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...