• Art. 85. koszt. sąd. - Na...
  02.10.2023

Art. 85. koszt. sąd.


Należności przysługujące świadkowi - zasady obliczania

1.
Świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży – z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności sądowej na wezwanie sądu – w wysokości rzeczywiście poniesionych, racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu.
2.
Górną granicę należności, o których mowa w ust. 1, stanowi wysokość kosztów przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
3.
Według tych samych zasad świadkowi przysługuje zwrot kosztów noclegu oraz utrzymania w miejscu wykonywania czynności sądowej.
4.
Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1 i 3, świadek powinien należycie wykazać.
Art. 85. Należności przysługujące świadkowi - zasady obli... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 10 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...