• Art. 92. koszt. sąd. - Zw...
  02.10.2023

Art. 92. koszt. sąd.


Zwrot wydatków, utraconego zarobku lub dochodu i wynagrodzenia oraz kosztów podróży

1.
Wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży, wydatków, utraconego zarobku lub dochodu przyznaje się na wniosek świadka, osoby towarzyszącej świadkowi, o której mowa w art. 88 zwrot kosztów osobie towarzyszącej świadkowi, biegłego, kuratora ustanowionego dla strony w danej sprawie lub tłumacza, a także strony lub osoby trzeciej uprawnionej do otrzymania należności.
2.
Wniosek o przyznanie należności, o których mowa w ust. 1, składa się ustnie do protokołu lub na piśmie, w terminie 3 dni od dnia zakończenia czynności z udziałem osoby uprawnionej do tych należności, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 88 zwrot kosztów osobie towarzyszącej świadkowi - z udziałem świadka, któremu ona towarzyszyła.
3.
Roszczenie o zwrot należności, o których mowa w ust. 1, przedawnia się z upływem lat trzech, licząc od dnia powstania tego roszczenia.
4.
Osobę uprawnioną do otrzymania należności, o której mowa w ust. 1, poucza się o prawie i sposobie złożenia wniosku o jej przyznanie oraz skutkach niezachowania terminu wskazanego w ust. 2.
Art. 92. Zwrot wydatków, utraconego zarobku lub dochodu i... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...