• Ustawa o kosztach sądowyc...
  17.07.2024

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Stan prawny aktualny na dzień: 17.07.2024

Dz.U.2024.0.959 t.j. - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Dział 1. Przepisy ogólne

1.
Jeżeli przepisy ustawy przewidują obowiązek działania i dokonywania czynności połączonej z wydatkami z urzędu, sąd zarządzi wykonanie tej czynności, a kwotę potrzebną na ich pokrycie wykłada tymczasowo Skarb Państwa. Dotyczy to także dopuszczenia i przeprowadzenia przez sąd z urzędu dowodu niewskazanego przez stronę.
2.
W orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie sąd orzeka o poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa wydatkach, stosując odpowiednio przepisy art. 113 zasady obciążania kosztami sądowymi .
Porównania: 1
1.
Sąd z urzędu zwraca stronie wszelkie należności z tytułu wydatków, stanowiące różnicę między kosztami pobranymi od strony a kosztami należnymi.
2.
Przepisy art 80-82 stosuje się odpowiednio do zwrotu zaliczki.
3.
Przepis art. 5 katalog wydatków ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...