• Ustawa o kosztach sądowyc...
  29.05.2024

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Stan prawny aktualny na dzień: 29.05.2024

Dz.U.2023.0.1144 t.j. - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Dział 7. Wysokość opłat w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym

Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od:
1)
wniosku o ogłoszenie upadłości;
2)
wniosku zarządcy zagranicznego w przedmiocie uznania zagranicznego postępowania upadłościowego;
3)
wniosku o zatwierdzenie układu po samodzielnym zbieraniu głosów albo otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.
Porównania: 1
Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od:
1)
(uchylony)
2)
wniosku o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego;
3)
zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym;
4)
(uchylony)
5)
(uchylony)
6)
uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego;
7)
uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości.
Porównania: 1
Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od:
1)
zarzutów przeciwko planowi podziału;
2)
wniosku o uchylenie lub zmianę układu;
3)
wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego;
4)
wniosku w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
5)
wniosku upadłego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną o ustalenie planu spłaty i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym.
Porównania: 1
Opłatę podstawową pobiera się od:
1)
wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2)
wniosku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli;
3)
skargi na czynności syndyka;
4)
skargi na odmowę dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego przez nadzorcę układu.
Piątą część opłaty stosunkowej pobiera się od sprzeciwu oraz od zażalenia na postanowienie sędziego-komisarza wydane w wyniku rozpoznania sprzeciwu.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...