• Ustawa o kosztach sądowyc...
  14.06.2024

Rozdział 1. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:
1)
zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego;
2)
zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej;
3)
separację na zgodne żądanie małżonków;
4)
zniesienie separacji;
5)
zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński;
6)
zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego.
Porównania: 1
1.
Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.
2.
Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...