• Ustawa o kosztach sądowyc...
  17.07.2024

Rozdział 2. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego

1.
Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o:
1)
ustanowienie drogi koniecznej;
2)
rozgraniczenie nieruchomości;
3)
stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.
2.
Opłatę w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:
1)
ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej;
2)
ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania;
3)
rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej.
Porównania: 1
Opłatę stałą w kwocie 2.000 złotych pobiera się od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.
Porównania: 1
1.
Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku o zniesienie współwłasności.
2.
Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...