• Ustawa o kosztach sądowyc...
  14.06.2024

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Stan prawny aktualny na dzień: 14.06.2024

Dz.U.2023.0.1144 t.j. - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. poz. 296, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. poz. 94, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. poz. 203, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U. z 2002 r. poz. 206, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania Dz.U. z 2000 r. poz. 319, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych (Dz.U. poz. 255, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. poz. 369, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. poz. 2128, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. poz. 96, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 535, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. poz. 567, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. poz. 600, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2004 r. poz.1711, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2001 r. poz. 857, z późn. ): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 776, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. poz. 665, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 2005 r. poz. 2): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. poz. 1016, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. poz. 1116, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. poz. 1070, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz.U. poz. 1196, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...