• Art. 11e. - Ponowne obsa...
  18.05.2024

Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa

Stan prawny aktualny na dzień: 18.05.2024

Dz.U.2021.0.269 t.j. - Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

Art. 11e. KRS


Ponowne obsadzenia mandatu członka Rady

1.
Jeżeli przed upływem kadencji członka Rady wybranego spośród sędziów zajdzie potrzeba ponownego obsadzenia mandatu członka Rady, Marszałek Sejmu niezwłocznie obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członka Rady w związku z potrzebą ponownego obsadzenia mandatu. Przepisy art. 11a obwieszczenie o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członków Rady ust. 2-9, art. 11b zgłoszenia kandydatów na członków Rady i art. 11c przekazanie posłom zgłoszeń kandydatów na członków Rady stosuje się odpowiednio.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do wyboru członka Rady stosuje się przepisy art. 9a wybór członków Rady ust. 1 i 2 oraz art. 11d wskazywanie przez kluby poselskie kandydatów na członków Rady.
3.
Kadencja członka Rady wybranego w związku z potrzebą ponownego obsadzenia mandatu upływa z dniem zakończenia kadencji członków Rady wybranych spośród sędziów.
Art. 11e. Ponowne obsadzenia mandatu członka Rady - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...