• Art. 14. - Przesłanki wy...
  21.04.2024

Art. 14. KRS


Przesłanki wygaśnięcia mandatu

1.
Mandat wybranego członka Rady wygasa przed upływem kadencji w razie:
1)
śmierci;
2)
zrzeczenia się mandatu;
3)
wygaśnięcia mandatu posła albo senatora;
4)
(uchylony)
5)
wygaśnięcia albo rozwiązania stosunku służbowego sędziego;
6)
przejścia lub przeniesienia sędziego w stan spoczynku.
2.
Zrzeczenie się mandatu w Radzie jest skuteczne z chwilą powiadomienia o tym na piśmie Przewodniczącego Rady. Przewodniczący powiadamia niezwłocznie organ, który dokonał wyboru członka.
3.
Wybór nowego członka Rady spośród posłów lub senatorów powinien być dokonany w terminie dwóch miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu.
Art. 14. Przesłanki wygaśnięcia mandatu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...