• Art. 17. - Kompetencje P...
  28.02.2024

Art. 17. KRS


Kompetencje Przewodniczącego Rady

1.
Przewodniczący reprezentuje Radę oraz organizuje jej pracę, a w szczególności:
1)
zwołuje posiedzenia Rady, przewodniczy obradom i czuwa nad ich przebiegiem;
2)
podpisuje uchwały Rady;
3)
wydaje zarządzenia o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich w uchwałach Rady i ich uzasadnieniach;
4)
przedstawia Radzie wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy;
5)
wykonuje czynności zlecone przez Radę.
2.
Wiceprzewodniczący Rady:
1)
w czasie nieobecności Przewodniczącego wykonują w jego zastępstwie czynności wymienione w ust. 1 i w art. 16 tryb wyboru i kadencja członków organów Rady ust. 5;
2)
wykonują inne czynności z upoważnienia Przewodniczącego.
3.
Podział czynności, o których mowa w ust. 2, między wiceprzewodniczących ustala Przewodniczący i informuje o tym Radę.
4.
W razie nieobecności Przewodniczącego i wiceprzewodniczących, posiedzeniom Rady przewodniczy oraz podpisuje uchwały Rady najstarszy wiekiem członek Prezydium Rady.
Art. 17. Kompetencje Przewodniczącego Rady - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...