• Ustawa o Krajowej Radzie ...
  24.07.2024

Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa

Stan prawny aktualny na dzień: 24.07.2024

Dz.U.2021.0.269 t.j. - Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Ustawa reguluje kompetencje, tryb wyboru członków, ustrój i postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa, zwaną dalej „Radą”.
W postępowaniu przed Radą nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...