• Ustawa o Krajowej Radzie ...
  04.03.2024

Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2021.0.269 t.j. - Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

Rozdział 4. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 17 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1998 r. poz. 607 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. poz. 1070, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. poz. 1269, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. poz. 2052, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...