• Ustawa o Krajowej Radzie ...
  04.03.2024

Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2021.0.269 t.j. - Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

Rozdział 5. Przepisy przejściowe i końcowe

Kadencja członków Rady i Prezydium Rady wybranych na podstawie dotychczasowych przepisów trwa do końca okresu, na który zostali wybrani.
Traci moc ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2010 r. poz. 67).
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 17.06.2011 r. - Dz.U. z 2011 r. poz. 714]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...