• Art. 20a. - Informacje u...
  05.03.2024

Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2024.0.276 t.j. - Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym

Art. 20a. KRK


Informacje udzielane sądom rejestrowym

1.
Sądom rejestrowym udziela się informacji o osobie, w zakresie określonym w art. 21a informacje udzielane sądowi rejestrowemu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 685, 825 i 1705), za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:
1)
po otrzymaniu żądania z tego systemu;
2)
po wprowadzeniu do Rejestru danych z tego zakresu - z urzędu.
1a.
Sądom rejestrowym, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, o którym mowa w art. 4d czynności sądu rejestrowego ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, udziela się informacji o osobie, w zakresie skazań za przestępstwa, o których mowa w art. 18 wymogi wobec członków organów spółek i likwidatorów § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 i 96), oraz orzeczonych środków karnych, o których mowa w art. 39 katalog środków karnych pkt 2 i 2aa ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, po otrzymaniu żądania z tego systemu.
2.
Żądanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1a, zawiera imię (imiona) i nazwisko osoby oraz numer PESEL, a w przypadku jego nieposiadania – datę urodzenia.
3.
Informacja na żądanie o osobie o wskazanych danych zawiera datę jej wydania oraz stwierdzenie, że osoba:
1)
nie figuruje w Rejestrze w podanym zakresie albo
2)
figuruje w Rejestrze w podanym zakresie, albo
3)
więcej osób o takich danych osobowych figuruje w Rejestrze w podanym zakresie.
4.
W przypadku gdy osoba figuruje w Rejestrze, informacja zawiera:
1)
dane i informacje, o których mowa w art. 12 elementy karty rejestracyjnej i zawiadomienia, ust. 1 pkt 2, 3 i 5;
2)
informacje o orzeczonych karach, środkach karnych, kompensacyjnych lub przepadku i podstawie prawnej ich orzeczenia;
3)
informacje o okresie próby, zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, skróceniu orzeczonej kary na podstawie art. 75 zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej § 3a Kodeksu karnego oraz wykonaniu kar.
5.
Informacja udzielona z urzędu zawiera:
1)
datę jej wydania;
2)
imię (imiona) i nazwisko osoby;
3)
numer PESEL, o ile go posiada;
4)
dane, o których mowa w art. 12 elementy karty rejestracyjnej i zawiadomienia ust. 1 pkt 2, 3 i 5;
5)
informacje o orzeczonych karach, środkach karnych, kompensacyjnych lub przepadku i podstawie prawnej ich orzeczenia;
6)
informacje o okresie próby, zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, skróceniu orzeczonej kary na podstawie art. 75 zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej § 3a Kodeksu karnego oraz wykonaniu kar.
6.
Przepisów ust. 4 pkt 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 nie stosuje się do informacji o osobach skazanych za przestępstwa, o których mowa w art. 18 wymogi wobec członków organów spółek i likwidatorów § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, wobec których wyrok uprawomocnił się po dniu 30 września 2018 r.
Art. 20a. Informacje udzielane sądom rejestrowym - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...