• Art. 21. lasy - Sporządza...
  26.05.2022

Ustawa o lasach

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2022

Dz.U.2022.0.672 t.j. - Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Art. 21. lasy


Sporządzanie planów urządzenia lasu i inwentaryzacji ich stanu, wykładanie planów do publicznego wglądu

1.
Plan urządzenia lasu lub uproszczony plan urządzenia lasu sporządzany jest:
1)
dla lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych – na zlecenie i koszt Lasów Państwowych;
2)
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych – na zlecenie starosty;
3)
dla pozostałych lasów – na zlecenie i koszt właścicieli.
2.
Inwentaryzację stanu lasów, o której mowa w art. 19 podmioty sporządzające plany urządzenia lasu ust. 3, przeprowadza się na zlecenie starosty.
3.
Inwentaryzację stanu lasu, o której mowa w art. 19 podmioty sporządzające plany urządzenia lasu ust. 4, przeprowadza się na koszt Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
4.
Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje pisemnie właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
5.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.
Art. 21. Sporządzanie planów urządzenia lasu i inwentaryz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 9 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Gdynia (woj. pomorskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...