• Art. 32. lasy - Organizac...
  18.05.2022

Ustawa o lasach

Stan prawny aktualny na dzień: 18.05.2022

Dz.U.2022.0.672 t.j. - Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Art. 32. lasy


Organizacja Lasów Państwowych

1.
Lasy Państwowe jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej reprezentują Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia.
2.
W skład Lasów Państwowych wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1)
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych;
2)
regionalne dyrekcje Lasów Państwowych;
3)
nadleśnictwa;
4)
inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
3.
Jednostki organizacyjne:
1)
o których mowa w ust. 2 pkt 2, tworzy, łączy, dzieli, likwiduje oraz określa ich zasięg terytorialny, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw środowiska, na wniosek Dyrektora Generalnego;
2)
o których mowa w ust. 2 pkt 3, tworzy, łączy, dzieli, likwiduje oraz określa ich zasięg terytorialny Dyrektor Generalny, na wniosek dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
4.
(uchylony)
Art. 32. Organizacja Lasów Państwowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 16 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Gdynia (woj. pomorskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...