• Art. 35a. lasy - Uprawnie...
  18.05.2022

Ustawa o lasach

Stan prawny aktualny na dzień: 18.05.2022

Dz.U.2022.0.672 t.j. - Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Art. 35a. lasy


Uprawnienia do noszenia munduru leśnika

1.
Pracownicy Lasów Państwowych uprawnieni są do noszenia munduru leśnika.
2.
Uprawnienie do noszenia munduru leśnika przysługuje również:
1)
pracownikom Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (obecnie: pracownikom urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska) zajmującym się nadzorem nad gospodarką leśną;
2)
pracownikom starostw bezpośrednio zajmującym się nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
3)
dyrektorom, nauczycielom i uczniom średnich leśnych szkół zawodowych;
4)
pracownikom leśnych zakładów doświadczalnych szkół wyższych oraz pracownikom instytutów badawczych statutowo działających na rzecz leśnictwa.
3.
Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, ponoszą koszty umundurowania, z zastrzeżeniem art. 46 ochrona i uprawnienia pracowników Służby Leśnej, ust. 1 pkt 1.
4.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia.
Art. 35a. Uprawnienia do noszenia munduru leśnika - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Gdynia (woj. pomorskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...